Ontheffing | SSC-NL

U mag een hond geen kar, slee, boot of een ander voorwerp laten trekken. Wilt u wel honden inzetten als trekkracht? Dan heeft u hiervoor meestal een ontheffing nodig. Deze vraagt u bij ons aan. Bij de aanvraag hoort ook een verklaring van de dierenarts.

In Nederland mogen honden niet worden gebruikt als trekkracht. Dat is vastgelegd in de Wet dieren. Deze wet verbiedt elke activiteit waarbij een hond wordt ingezet om op het land of in het water een kar, slee, boot of een ander voorwerp, dier of mens voort te trekken.

In bepaalde situaties kan er van het verbod worden afgeweken met een ontheffing. Voor het beoefenen van canicross (hardlopen met de hond) is geen ontheffing nodig. Ook mogen sommige hondenrassen zonder ontheffing worden ingezet als sledehond bij de sledehondensport.

 

Geen ontheffing nodig

Beoefent u de sledehondensport met een of meer van de hieronder genoemde hondenrassen (met stamboom)? Dan geldt een vrijstelling en kunt u zonder ontheffing uw sport beoefenen:

 • Alaskan malamute

 • eskimohond

 • Groenlandse hond

 • samojeed

 • Siberian husky

U hoeft ook geen ontheffing aan te vragen voor hardlopen met honden (canicross).

Ontheffing nodig

Wilt u een hond gebruiken als trekkracht bij een activiteit waar geen vrijstelling voor geldt? Dan heeft u een ontheffing nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor bikejoring (mountainbiken met een aangelijnde hond) en waterwerk (trekken van boten, voorwerpen en personen in het water). Of voor sledehondensport met een ander hondenras dan waarvoor een vrijstelling geldt. Er zijn ook activiteiten waarvoor we geen ontheffing afgeven, bijvoorbeeld voor oude ambachten en weightpulling.

 

Voorwaarden

Een ontheffing voor het gebruik van een hond als trekkracht krijgt u alleen als u voldoet aan onder andere de volgende voorwaarden:

 • De hond heeft er zelf voordeel van en zijn gezondheid en welzijn wordt er niet door aangetast.

 • De hond moet gechipt zijn.

 

Aanvragen

Voor een ontheffing vult u een aanvraagformulier in en voor elke hond een dierenartsverklaring. De ontheffing is maximaal een jaar geldig.

 

Ander voertuig of andere hond

In de volgende gevallen moet u een nieuwe ontheffing aanvragen en een nieuwe dierenartsverklaring insturen:

 • Uw hond gaat ander voertuig trekken dan waarvoor u ontheffing heeft gekregen.

 • U gaat een andere hond als trekhond inzetten.

 • De ontheffing is verlopen en u wilt dezelfde hond voor dezelfde activiteit inzetten.

 

Aanvraagformulier

U kunt uw aanvragen indienen met het digitale formulier Aanvraag ontheffing verbod gebruik honden als trekkracht (pdf). Vul het formulier in, print het uit en stuur het naar ons op. Het adres vindt u op het formulier. U kunt dit formulier voor meerdere honden gebruiken. Beschrijf hoe vaak en voor welk doel u de hond(en) wilt inzetten als trekkracht, welk object de hond moet trekken en de omstandigheden waaronder dit gebeurt (bijvoorbeeld een beschrijving van het evenement, het terrein en de weersomstandigheid). Voor meer informatie kunt U kijken op :

https://mijn.rvo.nl/ontheffing-trekhondenverbod

 

Dierenartsverklaring

Download hier per hond een blanco dierenartsverklaring (pdf). Neem deze verklaring, uw hond(en) en een foto van het voertuig dat de hond gaat trekken of eventueel het voertuig zelf mee naar de dierenarts. De dierenarts beoordeelt of uw hond geschikt is voor het werk als trekhond en vult de verklaring in.

 

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing kost niets. De kosten voor het onderzoek door de dierenarts zijn wel voor uw rekening.

 • YouTube - grijze cirkel
 • Grijs Facebook Icon

© 1988 - 2024 by SSC-NL.